پاورپوینت مثلث و مفاهيم مربوط به آن مجموع زواياي داخلي مثلث

پاورپوینت مثلث و مفاهيم مربوط به آن مجموع زواياي داخلي مثلث

پاورپوینت مثلث و مفاهيم مربوط به آن مجموع زواياي داخلي مثلث

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:20 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

1-خم مسطح: مجموعه اي از نقاط است كه بتوانيم آن را بدون بلند كردن قلم از روي كاغذ رسم كنيم.

2- خم ساده: يك خم مسطح است كه هيچ يك از نقاط خود را قطع نكند مگر در حالتي كه نقاط انتهايي به هم مي رسند.

3- خم ساده بسته: يك خم ساده مسطحي است كه نقاط انتهايي آن به هم برسند.

4- چند ضلعي: يك خم ساده بسته است كه از اجتماع حداقل سه پاره خط تشكيل شده باشد به طوري كه نقطه هاي انتهايي آن پاره خط ها روي يك صفحه قرار گيرند و هيچ سه نقطه ي متوالي از آنها روي يك خط قرار نگرفته باشند.

5- مثلث: يك چند ضلعي است كه فقط از اجتماع سه پاره خط تشكيل شده است.

 

فهرست مطالب واسلایدها:

پيش نياز مثلث

تعريف مثلث

اجزاء مثلث

رياضي دوم راهنمايي