پاورپوینت فیبوناچی

پاورپوینت فیبوناچی

پاورپوینت فیبوناچی

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:26 اسلاید

 قابل ویرایش:7 اسلاید انگلیسی

 

قسمتی از اسلایدها:

دنباله  لوكاس

فرض كنيد فروشگاهي  تاسيس مي كنيد كه در روز اول 1 تومان و در روز دوم 3 تومان مي فروشد ولي  از آنپس، مقدار فروش هر روز باندازه مجموع فروش دو روز قبل از آن است.  با چنين فرضياتي فروش ما چگونه رشد مي كند؟
...  1,3,4,7,11,18,29
اين دنباله  در ستون LS  نشان داده شده  و دنباله لوكاس ناميده مي شود.
در جدول مقابل، اولين ستون از سمت چپ روز را نشان مي دهد و ستون LSميزان فروش روزها و ستون  Φ نسبت فروش روز به فروش روز قبل و ستون φ نسبت فروش روز به فروش روزبعد است.

چنانكه ديده مي شود  Φ و φ  بسوي  مقدار ثابت  1.618033988 و 0.618033988 ميل مي كنند. اين دو مقدار را نسبت فيبوناچي يا نسبت طلائي يا نسبت مقدس   ناميده اند

 

فهرست مطالب واسلایدها:

فیبوناچی

دنباله  لوكاس

دنباله  فيبوناچي

ساختن مستطيل طلائي

مثلث طلائي و ستاره پنج پر طلائي

قضيه بطلميوس

ارتباط مثلث خيام /پاسكال و  دنباله فيبوناچي

مجموع فیبوناچی و لوکاس