پاورپوینت درنگی در اشعار قیصر امین پور

پاورپوینت درنگی در اشعار قیصر امین پور

پاورپوینت درنگی در اشعار قیصر امین پور

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 18 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

شعر قیصر – زبان انسان معاصر

پس کجاست ؟
چند بار
خرت و پرت های کیف باد کرده را
زیر و رو کنم:
پوشه مدارک اداری و گزارش اضافه کار  و کسر کار          
کارتهای اعتبار
کارتهای دعوت عروسی و عزا
قبض های آب و برق و غیره و کذا

برگه حقوق و بیمه و جریمه و مساعده
رونوشت بخشنامه های طبق قاعده
نامه های رسمی و تعارفی
نامه های مستقیم و محرمانه معرفی
برگه رسید قسطهای وام
قسطهای تا همیشه ناتمام ...

پس کجاست ؟
چند بار
جیبهای پاره پوره را
پشت و رو کنم :
چند تا بلیط تا شده
چند اسکناس کهنه و مچاله
چند سکه سیاه
...
صورت خرید خوار و بار
صورت خرید جنسهای خانگی...
پس کجاست ؟
یادداشت های درد جاودانگی؟

 

فهرست مطالب و اسلایدها

معرفی شاعر و کتابهای او

شعر آغازین (روز ناگزیر)

شعر قیصر – زبان انسان معاصر

عشق – این سه حرف ساده ی میان تهی

شطح (هذیانهای زیبا)

شکوه ها

حسرت

حماسه

درد

ویژگیهای ادبی