پاورپوینت دوره آمـوزش بـازرسـی انـبـارهـا

پاورپوینت دوره آمـوزش بـازرسـی انـبـارهـا

پاورپوینت دوره آمـوزش بـازرسـی انـبـارهـا

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

                

قابل ویرایش 59 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

پیشگفتار

امروزه اکثر کشورهای صنعتی که خواهان پیشرفت و توسعه صنعت و پشت سر گذاشتن رقبای خود می باشند. حداکثر توان خود را در راستای پیشبرد اهداف مدیریت از طریق اجرای هرچه بهتر آن به عمل می آورند. مدیریت یک سازمان هنگامی موفقیت آمیز و اثربخش می باشد که  همه اجزای سازمان را بطور خاص مد نظر قرار دهد و سعی در حداکثر کردن کارکرد و بهره وری هر یک از قسمت های سازمان، به عمل آورد. با توجه به اینکه انبارداری در سازمان ها و شرکتهای صنعتی محلی برای استفاده از موارد مورد نیاز و همچنین تأمین موارد مورد نیاز شرکت در تهیه تولیدات آن می باشد، لذا وجود یک سیستم انبارداری مناسب به گونه ای که بتوان اطلاعات مورد نیاز در مورد مواد موجود در انبار و یا مواد مصرفی بسیار حائز اهمیت می باشد.

چنانچه ممکن است عدم کارایی یک سیستم انبارداری سبب از دست رفتن فرصت (زمان از دست رفته) و در نتیجه کاهش تولیدات و بهره برداری شرکت یا سازمان صنعتی شود.

بنابراین همه سازمان های صنعتی با نصب دستگاه های تولید پیشرفته خودکار در جهت هر چه بهینه تـر کردن و بـه روز کردن فعالیت های انـبارداری خود تـلاش می کنند. لذا اگر شرکت ها به امر انبارداری توجه کافی مبذول ننمایند، باعث ایجاد نقض در حرکت تولیدی سازمان خواهد شد.

کالا در فعالیت های شرکت هـا بـالاخص شرکت ملی گـاز دارای اهمیت ویـژه ای می باشد. صورت هزینه های پروژه ها و آمار و ارقام هزینه ها و عملکرد بخش های مختلف، بخوبی نقش پراهمیت کالا را نشان می دهد.

تهیه و تأمین به موقع کالا علاوه بر کاهش هزینه ها، ایمنی و سلامت دستگاه ها و واحدها را تضمین می نماید. و سرعت انجام کارها و بهره وری و کارائی کارکنان را افزایش می دهد.

چنانچه کالا در وقت معین تهیه و در دسترس واحد مصرف کننده قرار داده نشود، در گردش کار و فعالیت های شرکت وقفه ایجاد می شود. از طرف دیگر بدون تردید، موجودی کالای بیش از اندازه، موجب رکود سرمایه و ایجاد هزینه های اضافی می گردد.

بنابراین لزوم دقت در تهیه و نگهداری کالا با استفاده از روشهای صحیح و نیروهای متخصص و مجرب از اهمیت خاصی، برخوردار می باشد.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

 1- تعریف انبار

اهمیّت انبار:

=اهمیت انبار از دیدگاه اقتصادی:

=اهمیت انبار از نقطه نظر تجارت:

=اهمیت انبار از نظر صنعت:

2- عوامل مؤثر در انتخاب محل انبار:

3- مکان و فضای انبار:

4- اجزای تشکیل دهنده انبار:

5- طبقه بندی انبارها در شرکت ملی گاز ایران:

 7- تجهیزات مربوط به انبار:

8- سیستم اطلاعاتی انبار:

فرمهای سیستم پیوسته و یکنواخت کالا:

9- فرم MT56 (سند درخواست انتقال کالا بین انبار اصلی و فرعی) :

 10- فرم MT  (سند انتقال کالا بین انبار اصلی و فرعی) :

11-فرم MT57 (درخواست کالا بین انبارهای اصلی) :

12-فرم MT  (سند انتقال کالا بین انبارهای اصلی) :

13- فرم MT  (درخواست انتقال کالا در داخل رمز سازمانی) :

14- فرم MT74 (سند حواله صدور کالا) :

15- فرم MT 74R (سند برگشت کالا به انبار) :

16- فرم MT  (سند تعدیل موجود کالا) :

17- فرم MT  (سند تعدیل اختلاف موجودی ناشی از شمارش) :

18- فرم MT80 (سند شمارش موجودی) STOCK THAKING :

وضعیت های مختلف اجناس موجودی انبار و حالت های گوناگون تدارکاتی

بازرسی انبارها در شرکت ملی گاز ایران

وظایف بازرسی انبارها

انبار گردانی در گاز

13- اقدامات بازرس انبار پس از خاتمه انبارگردان