پاورپوینت رزومه

پاورپوینت رزومه

پاورپوینت رزومه

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 48 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

رزومه سندی است كه به طور فردی تنظیم میشود و تمركز اصلی آن بر روي سابقه ی كاری شخص است.

رزومه به طور مختصر تجربیات كاری و مهارت ها و تحصیلات و صلاحیت های فرد را برجسته و پر رنگ می سازد.

به گونه ای تنظیم می شود كه تاثیر اولیه مطلوبی ایجاد كند.

ابزاری قوی در جهت دادن به نتیجه مصاحبه است.

رزومه برگه تقلب شما برای مصاحبه است!

رزومه ... نیست!

شرح زندگی شخصی

لیست كاملی از تجارب كه شامل اطلاعات نامربوطی است.

به گونه ای تنظیم شود كه نیاز به خواندن كامل داشته باشد نه مطالعه سطحی (استفاده از عبارات به جای جملات)

جایی برای ارتكاب اشتباهات، فرمت های نامعمول، دستور زبان ضعیف یا سبك نا معين و بي هدف

هدف رزومه این است كه:

صلاحیت های حرفه ای فرد را برجسته و پر رنگ كند.

تجربیات تحصیلی و حرفه ای شخص را تشریح كند.

پتانسیل های فرد را نمایش دهد و آشكار كند.

اجازه ورود شما را به اتاق كار فرما كسب كند!

 

فهرست مطالب و اسلایدها

رزومه چیست؟

رزومه ... نیست!

هدف رزومه این است كه:

عناصر رزومه

هدف

عناصر رزومه

قالب های رزومه

نمونه رزومه فرم زماني

نمونه رزومه فرم عملكردي

نمونه رزومه فرم تركيبي

نمونه رزومه فرم فني

ده نکته در نوشتار رزومه

توجه

علاقه

انگیزه

اقدام

بایدها و نبایدهاي Cover Letter

10 مورد از اشتباهات متداول

استراتژی های بازنگری

تست اساسي رزومه با كاغذ تورنسل!!

ساخت رزومه حرفه ای توسط نرم افزار

 

منابع و ماخذ

Ryan, R. (1997). Winning Resumes. New York: Wiley & Sons

http://www.damngood.com/jobseekers/tips.html

http://www.free-resume-tips.com/10tips.html

http://www.groovejob.com/resources/resume/tips/

http://www.bc.edu/offices/careers/skills/resumes/

http://ucdavis.placementmanual.com/resume/index.html

سایت اینترنتی بازار کار