پاورپوینت روش ارزيابي متوازن

پاورپوینت روش ارزيابي متوازن

پاورپوینت روش ارزيابي متوازن

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 80 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

فلسفه BSC

1- استراتژي محور است .

2- ابزاري براي كنترل اجراي استراتژيهاي سازمان است .

3- متوازن كردن فعاليت هاي سازمان است .

4- روش ارزيابي عملكرد سازمان است .

5- همكاريهاي بين وظيفه اي (Cross Functional) و يكپارچه ايجاد مي كند.

6- منافع مشتريان و ذي نفعان را ملحوظ مي كند .

7- رابطه علت و معلول بين چهار منظر (چشم انداز) را مشخص می کند.

بيش از 50% شركت هاي Fortune-1000 اين روش را بكار گرفته اند.

تاريخچه BSC

- در اواخر دهه 1980در آمريكا و اروپا بوجود آمد .

2- انجمن ملي حسابداري آمريكا(NAA)National Associating Accountants

 وموسسه CAM-I)) Computer Aided Manufacturing – International

كارايي اين روش را نشان دادند.

3- در اوايل دهه 1990 رابرت كاپلان (Robert s. Kaplan) استاد دانشگاه هاروارد

 به اتفاق مشاوران در شركت هاي برتر آمريكايي عمل كردند .

4- اولين كتاب در سال 1996 توسط موسسه انتشاراتي بازرگاني هاروارد منتشر شد .

اهداف BSC

1- تبديل استراتژي به شاخص هاي هادي (Lead Indicators) و پخش آنها .

2- استفاده از ابتكارات و خلاقيت و نوآوري در حين عمل واجرای استراتژيها .

3- ايجاد روابط صحيح با مشتريان و كسب رضايت آنان .

4- اصلاح فرآيندها و BPR مستمر (Business Process Re-Engineering) .

5- توانمند سازي سازمان براي رسيدن به اهداف استراتژيك .

6- فرموله كردن استراتژيها به سطح داد و ستد و اجراء (Business & Action) .

7- رفع منافع موجود در سازمان براي اجراي استراتژيها .

 

فهرست مطالب و اسلایدها

فلسفه BSC

تاريخچه BSC

اهداف BSC

موانع اساسی در سر راه پیاده سازی استراتژی

طرح ريزي استراتژي سازمان

طرح ريزي استراتژي سازمان

همسو كردن و تمركز منابع در جهت استراتژي

اصول سازمان استراتژي محور(بر اساس پنج اصل یکسان در عمل)

مثال منظر مالي

مثال منظر مشتري

مثال فرآيندهاي داخلي

مثال روش ارزيابي متوازن

مثال روش ارزيابي متوازن

نقشه استراتژي BSC

نقشه استراتژي BSC

معماری ماموریتهای سازمان در یک پیوستار

تعريف روابط علت و معلولي استراتژي

تعريف روابط علت و معلولي استراتژي

نقشه استراتژي یک فروشگاه در کسب برتری عملیاتی

يك زنجيره ارزش عمومي براي سازمان تجاری

تعيين فرآيندهاي داخلي استراتژيك كسب و كار

منظر يادگيري و رشد

استراتژي هاي مديريت دانش

مهندسي مجدد توليد

طراحي مجدد نحوه ي ارتباط با توزيع كنندگان

بهبود عمليات توزيع كننده

اتصال و همسويي سازمان حول محور استراتژي آن

مدل SWOT 

مدل SWOT 

 (IFE) ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

 IFE مراحل تهیه ماتریس

شرکت IFE ماتریس

 (EFE) ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

 EFE پنج گام برای تهیه ماتریس

شرکت EFE ماتریس

تعیین ماهیت عوامل محیطی

Environmental Threat and Opportunity Profile (ETOP)

پروفایل مزیتهای استراتژیک

Strategic Advantages Profile (SAP)

اثر مزیت ها بر روی استراتژی های پیشنهادی

ديگاه مديران ارشد سازمان در برنامه استراتژيك

ديدگاه مالي و اقتصادي (الگوبرداري Benchmarking)

ديگاه مديران ارشد سازمان در برنامه استراتژيك

ديدگاه بازار و مشتري (الگوبرداري Benchmarking)

ديگاه مديران ارشد سازمان در برنامه استراتژيك

فرآيندهاي داخلي (الگوبرداري Benchmarking)

ديگاه مديران ارشد سازمان در برنامه استراتژيك

رشد و يادگيري (الگوبرداري Benchmarking)

نقاط ضعف و قوت عوامل مالي و اقتصادي

نقاط ضعف و قوت عوامل بازار و مشتري

نقاط ضعف و قوت عوامل فرآيندهاي داخلي

نقاط ضعف و قوت عوامل رشد و يادگيري

نقاط فرصت و تهديد عوامل مالي و اقتصادي

نقاط فرصت و تهديد عوامل بازار و مشتري

نقاط فرصت و تهديد عوامل فرآيندهاي داخلي

نقاط فرصت و تهديد عوامل رشد و يادگيري

روش ارزيابي متوازن

اولويت بندي اهداف استراتژيك ( كمي و كيفي )

متوازن ساختن اهداف استراتژيك و تعيين برنامه هاي هر واحد SUB

آموزشهای مورد نیاز هر واحد SBU

بودجه مورد نياز هر واحد

نقشه استراتژيك درآمدهاي هر واحد

نقش واحدها در مزيت هاي نسبي، رقابتي و جذابيت

نقش واحد در ممتازسازي سازمان

داده و ستانده هر واحد

توازن نقش واحدها در سازمان

هم افزايی (Synergy) در سطح سازمان