پاورپوینت سنجش دانشجو (ويژگيهاوتجزيه و تحليل آزمونهاي چند گزينه اي)

پاورپوینت سنجش دانشجو (ويژگيهاوتجزيه و تحليل آزمونهاي چند گزينه اي)

پاورپوینت سنجش دانشجو (ويژگيهاوتجزيه و تحليل آزمونهاي چند گزينه اي)

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 40 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

Multiple Choice Question

متداولترين آزمون عيني است كه هم در سنجش توانايي هاي مختلف و هم در سنجش يادگيري در زمينه هاي گوناگون تحصيلي مورد استفاده قرار مي گيرد.

- اين آزمون ها از لحاظ يكنواختي سئوالها، حساسيت كم در مقابل حدس كوركورانه و سهولت تصحيح پاسخنامه ها بهترين نوع آزمونهاي عيني مي باشند.

هر سئوال چند گزينه اي شامل قسمت هاي زير است:

1-قسمت اصلي يا تنه سئوال (Stem)، دربرگيرنده مسأله يا موضوعي است كه سئوال بايد آن را اندازه گيري كند.

2-گزينه صحيح يا پاسخ سئوال (Key) يكي از گزينه هاي پيشنهادي است كه دانشجو بايد آن را  انتخاب کند.

3-گزينه هاي انحرافي(Distracters) تعدادي گزينه بجز گزينه صحيح است كه نقش آنها منحرف نمودن دانشجوياني  است كه پاسخ درست را نمي دانند.

محاسن آزمونهاي چند گزينه اي:

1. از ساير آزمونهاي عيني انعطاف پذيرترند و علاوه بر دانش ، توانايي استدلال، قضاوت و بسياري بازده هاي مهم ديگر يادگيري را مي سنجد.

  1. با استفاده از آنها مي توان در يك زمان محدود تعداد زيادي از اهداف آموزش و بخش مهمي از محتواي درس را اندازه گيري نمود.
  2. امكان حدس زدن كوركورانه در آنها نسبت به ساير سوالات عيني كمتر است.

4. به سادگي و با عينيت كامل قابل تصحيح هستند

5. دانشجويان و اساتيد آن را به ساير آزمونها ترجيح مي دهند

- اگر گزينه هاي انحرافي با توجه به اشتباهات و كج فهمي هاي متداول فراگيران تهيه شود، منبع بسيار مناسبي براي تشخيص مشكلات فراگيران است.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

آزمون MCQ)) Multiple Choice Question

هر سئوال چند گزينه اي شامل قسمت هاي زير است:

انواع آزمونهاي چند گزينه اي.

معايب آزمونهاي چند گزينه اي:

قواعد تهيه سئوالها چند گزينه اي:

سؤال بهتر

سؤال سطح دانش:

سؤال سطح كاربرد

سطح سؤالها

حد نصاب قبولي آزمون

ارتباط بين ضريب دشواري و ضريب تميز

چک لیست يك سئوال چند گزینه ای