پاورپوینت شبه حادثه

پاورپوینت شبه حادثه

پاورپوینت شبه حادثه

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 25 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

1 - رویداد یا INCIDENT

عبارت است از یک رخداد یا اتفاقی ناخواسته که باعث شده یا می تواند سبب بروز جراحت، آسیب، بیماری و ... شود یا هیچ یک از این اثرات را نداشته باشد.

2 - حادثه یا ACCIDENT

یک اتفاق یا رویداد ناخواسته که منجر به مرگ، بیماری و جراحت شود.

3 - شبه حادثه یا NEAR MISS

به اتفاقی که در آن هیچ گونه بیماری، جراحت، خرابی و یا زیانی حادث نشده باشد شبه حادثه گفته می شود.

در سال 1997 در انفجار پالایشگاه نفت کشور هندوستان که منجر به کشته شدن 60 نفر از کارکنان و انتشار و سوختن بیش از 10000 تن محصولات نفتی گردید مشخص شد که به تعداد زیادی از گزارشهای دریافتی مربوط به خوردگی و نشت خطوط انتقال محصولات نفتی توجه نشده بود.

دلایل اجتناب سازمانها از شبه حوادث

در كنگره مورخ 31 اکتبر 2011 و نمایشگاه فصلی انجمن ملی ایمنی آمریکا (NSC) فلیپ داک تجارب خویش در خصوص علل اصلی عدم گزارش شبه حوادث را با حضار در میان گذاشت.

1. ترس: از دست دادن شغل

2. خجالت: شماتت و تحقیر

3. دشواری: سخت بودن فرایند گزارش

فرایند سیستماتیک مدیریت شبه حادثه

1. تعریف و شناسایی (تشخیص شبه حادثه)

2. گزارش دهی: تشویق افراد به گزارش شبه حوادث (هدف)

سرلوحه کارها و برنامه های روزانه

طراحی فرم به شکل ساده

- استقبال از پیشنهادها همراه با جایزه و پاداش

 

فهرست مطالب و اسلایدها

پیوستن جهت ساختن فرهنگ پیشگیری در ایمنی و بهداشت

تعاریف و اصطلاحات

درس از گذشته

دلایل الزام به شناسایی، ارزیابی و رفع شبه حوادث

دلایل اجتناب سازمانها از شبه حوادث

برنامه موفق بررسی شبه حوادث

فرایند سیستماتیک مدیریت شبه حادثه

کمک به ارزیابی ریسک

ارزیابی ریسک شبه حادثه (اولویت بندی و طبقه بندی)

ارزیابی ریسک شبه حادثه