پاورپوینت قواعد عربي

پاورپوینت قواعد عربي

پاورپوینت قواعد عربي


 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 146 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

همزه:

وصل:

آغاز كلام تلفظ شود ولي در ميان كلام تلفظ نگردد:

أُكْتُبْ،  يا عليُّ، أُكْتُبْ

قطع: در هر جا بيايد تلفظ گردد:

أحسِن يا كريمُ

يا كريمُ أَحسن

معانی باب های رباعی مزید

1- باب تَفَعلُل: برای مطاوعه

مثال: دَحرَجَ الماءُ الحَجَر فَتَدَ حْرَجَ ( آب سنگ را غلتانید و آن غلتید).

2- دو وزن دیگر رباعی مزید یعنی «إفعَنلَلَ و افعَلَلَّ» برای مبالغه به کار می رود.  إحرَنجَمَ ،  إطمَأَنَّ

ساختمان فعل

ماضی:                کَتَبَ

مضارع:              یَکتب

امر:                   أکتُب

ماضی: همیشه مبنی است

مبنی بر فتح: کَتَبَ

مبنی بر فتح مقدر: (در صورتی است که آخرین حرف اصلی آن «الف» باشد): کَفَیَ. نَجَا

مبنی بر ضم: کََتَبُوا (در صورتی است که به « واو»جمع بپیوندد).

مبنی بر سکون: کَتَبتَ ( در صورتی است که ضمیر متحرک به آن بپیوندد).

7- در باب  افتعال چنانچه فاءالفعل  ص ،ض، ط، ظ باشد،

برای سهولت تلفظ « ت »  افتعال به « ط»  بدل می شود.

صلح  اصطلاح                            ضرب اضطراب

8- هرگاه فاءالفعل « د ، ذ، ز»  باشد در باب افتعال «ت»
به « دال » بدل می شود.

ذکر إدَّکَر (« إذ ّکر و إذدَکر» هم صحیح است)

درء اِدَّرَأ

زجراِزدَجَر ( «إزَّجَرَ» هم صحیح است)

 

فهرست مطالب و اسلایدها

1-آشنايي با اصول جمله بندي زبان عربي

2- آشنايي با كاربرد واژگان و نقش هر يك در پيوند كلام

3- به كارگيري آموخته ها در فهم متون نظم و نثر زبان فارسي

4- به ويژه متنهاي كهن و مصنوع كه انباشته از جمله ها و تركيب هاي عربي است