پاورپوینت گزينش

پاورپوینت گزينش

پاورپوینت گزينش

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 32 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

اهميت گزينش

نيروي انساني اصلي ترين سرمايه سازمان
نيروي انساني محور بقا ، پويايي و توسعه ي پايدار
نيروي انساني ضامن تحقق آرمانها و اهداف سازماني
مهمترين واحد سازمان مرتبط با اصليترين سرمايه سازمان است
حوزه مديريت منابع انساني ركن اساسي سازمان
جذب و گزينش نيرو مهترين نقش مديريت منابع انساني
اثربخشي سرمايه انساني در گرو طراحي ،الگوسازي و بهينه سازي فرآيند جذب نيروي شايسته و كارآمد
هيات مركزي گزينش

مسئول نظارت و هماهنگي در اجراي قانون گزينش و مقررات مربوطه

 تجديد نظر در مرحله دوم

 ايجاد هسته هاي گزينش

 بررسي، انتخاب و معرفي اعضاء هسته ها

 هيات مركزي توسط دبيرخانه اين هيات داراي يك مسئول و

   مستقر در حوزه ستادي دستگاه مي باشد

اعضا:    - نماينده وزير يا دستگاه مستقل

             - نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

             - نماينده هيات عالي گزينش

 

فهرست مطالب و اسلایدها

ضرورت و جايگاه گزينش در فرمايشات

 امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري

فرايند تبديل وضعيت كاركنان

معيارهاي شخصيت بهنجار در مكتب اسلام