پاورپوینت  مسیر شغلی ( career) کار راهه، شغل عمری ، مسیر ترقی شغل

پاورپوینت  مسیر شغلی ( career) کار راهه، شغل عمری ، مسیر ترقی شغل

پاورپوینت  مسیر شغلی ( career) کار راهه، شغل عمری ، مسیر ترقی شغل

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 32 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

     مسیر شغلی ( career)
 کار راهه، شغل عمری ، مسیر ترقی شغل

  مسیرشغلی معانی مختلفی دارد؛ مسیرشغلی بیشتر به معنای پیشرفت و ترقی بکار می رود ولی در اینجا می توان مسیرشغلی را اینگونه تعریف نمود:

مجموعه ای از مشاغل که یک فرد در طی مسیر زندگی اش در پیش می گیرد . ( سید جوادین ، رضا، 1388 ، ص307 ).

  مجموعه متوالی نگرشها و رفتارهای فردی در زمینه فعالیتها و تجربه های مربوط به کار در طول دوران عمر (modern management, 1998,p 12)

  • برنامه ريزی مسير شغلی

فرايندی است كه در آن فرد در طول زندگی كاری خويش، هدفهای خدمتی شخصی خود را روشن می كند و همواره به گونه ای رفتار می كند كه بتواند در پايان به همه اين اهداف دست يابد.

  • مديريت مسير شغلی

مديريت مسير شغلی فرايندی است که از طريق  آن برنامه توسعه مسير شغلی کارکنان در طول سازمان طراحی و بر اساس ارزيابی نيازهای سازمان، عملکرد و پتانسيل و ترجيحات شخصی افراد طرح ريزی و شکل دهی می گردد.

  • نظام پيشرفت شغلی

تلاشی رسمی، سازمان يافته و برنامه ريزی شده برای ايجاد تعادل ميان نيازهای شغلی افراد و نياز سازمان به نيروی كار.

مزايای نظام پيشرفت شغلی برای سازما ن

کمک به جذب و ارتقاي کارکنان با تجربه تر و توانمندتر؛

معرفي رويه هاي منظم تر براي شناسايي ظرفيت ها از جمله رويه هاي ارزشيابي؛

تشويق کارکنان در جهت ارتقاي علمي خود؛

طراحي و توسعه روشهاي ارتقاي عادلانه تر؛

ايجاد تعهد در کارکنان نسبت به ماموريتها, ارزشها و استراتژي سازمان و ترغيب آنها به بررسي و اظهار نظر در خصوص مسائل سازماني؛

افزايش کارايي و بهره وري کارکنان سازمان؛

چند مهارتي شدن و افزايش توان کارکنان در پذيرش مشاغل مختلف؛

 

فهرست مطالب و اسلایدها

مسیر شغلی

  • برنامه ريزی مسير شغلی
  • مديريت مسير شغلی
  • نظام پيشرفت شغلی

مزايای نظام پيشرفت شغلی برای سازما ن

مزايای طرح مسير شغلی برای کارکنا ن

مراحل زندگی، مسیر شغلی و عملکرد

مراحل شغلی  (modern management, 1998,p 12)

مراحل مسیر شغلی

1- اوایل مسیر شغلی:

- مسیر شغلی میانی

- مسیر شغلی پایانی

گام های برقراری یک نظام مسیر پیشرفت شغلی

گام 1، نیاز سنجی:  تعین وضع موجود

گام 2، چشم انداز:  تعیین مسیرها و امکانات جدید

گام 3، طرح عملی:  تصمیم گیری درباره نخستین گامهای عملی

گام 4، نتایج: پیگیری و حفظ دگرگونیها

نقش سازمان در پيشرفت شغلي

مسيرسازي Path Making

جانشين پروری

۴ اصل برنامه های توسعه و پرورش مديران و رهبران از ديدگاه پيتر دراكر

دلایل توجه به مقوله جانشین پروری درسازمان ها

اصول نوين جانشين پروري در سازمان

مراكز ارزيابي  ((ASSESSMENT CENTERS:

فرايند مراكز ارزيابي

بهره گيري از تجربه‌هاي دیگردرفرایند ارزیابی

رویکرد برنده- برنده