پاورپوینت معرفي مراحل اجراي استراتژي ها از طريق كارتهاي امتيازي متوازن

پاورپوینت معرفي مراحل اجراي استراتژي ها از طريق كارتهاي امتيازي متوازن

پاورپوینت معرفي مراحل اجراي استراتژي ها از طريق كارتهاي امتيازي متوازن

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 53 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

برای برنامه ريزی استراتژيک بايد تفکر استراتژيک داشت

اجزاء اصلی تفکر استراتژيک عبارتست از :

 درنظر گرفتن مفروضات معقول درباره محصولات

 بيان اين مفروضات به صورتی آشکار و روشن

 انجام دادن تجزيه و تحليل های مناسب

 اتخاذ تصميمات ( استراتژی های ) روشن و اجرايی

 اجرای تصميمات ( استراتژی ها )

 کنترل و بازنگری نتايج حاصل از اجرای استراتژی ها

   روش ارزيابي متوازن ( Balanced Scorecard ) روشي است كه در آن استراتژي سازمان به يكسري شاخص هاي عملكرد قابل اندازه گيري ترجمه شده و از طريق اجراي آن سيستمي براي سنجش تحقق استراتژي و مديريت استراتژيك ايجاد مي شود.

در هركدام از جنبه هاي مدل BSC چه چيزي را جستجو مي كنيم؟

جنبه مالي : براي موفقيت مالي چه كارهايي را بايد انجام دهيم و چگونه با صاحبان سهام برخورد و ارتباط داشته باشيم؟

 جنبه مشتري : مشتريان در مورد ما چه فكر مي كنند و ما براي رسيدن به چشم انداز سازمان چگونه بايد در مقابل آنها ظاهر شويم؟

 جنبه فرآيندهاي داخلي : براي جلب رضايت مشتريان ، كدام فرآيندها بايد بهبود يابند؟

 جنبه يادگيري و رشد : به منظور رسيدن به چشم انداز سازمان، چگونه توانايي هاي خود را در راستاي بهبود و تغيير تقويت كنيم؟

مفهوم بالانس بودن

1.عملکرد باید درهر چهار حوزه (مشتریان ،مالی، فرایند داخلی، رشد و آموزش) مطابق با استراتژی ها مورد سنجش قرار گیرد.

2 . بالانس بودن لزوما تناظر یک به یک نیست.

3 . بالانس بودن یعنی بین فاکتورهای پیش رو و فاکتورهای پیرو تفاوت قائل شویم.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

بخش اول : كليات برنامه استراتژيك

بخش دوم : معرفي مدل BSC

بخش سوم : نقشه راه

بخش چهارم : شناسايي و تعين استراتژي در سطوح مختلف سازماني

بخش پنجم : شناسايي و تعيين ارتباط استراتژي ها با فرآيند هاي اصلي شركت

بخش ششم : تهيه كارت امتيازي متوازن

بخش هفتم : تعيين جزئيات برنامه هاي اجرايي

بخش هشتم : تست بالانس بودن

بخش نهم : تجزيه و تحليل نتايج و بازنگري استراتژي ها