پاورپوینت هاری و حیوان گزیدگی

پاورپوینت هاری و حیوان گزیدگی

پاورپوینت هاری و حیوان گزیدگی

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 43 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

تعاریف و طبقه بندی انسان مبتلا به هاری

مورد مشکوک: دارای علائم کلینیکی شامل ظهور ناگهانی علائم عصبی به شکل هیجانی از قبیل تحریک پذیری، تشنج، ترس از آب ، ترس از نور ، افزایش ترشح بزاق، اختلال در بلع و تنفس و یا شکل فلجی (بی سرو صدا) که بیمار به سرعت وارد کما شده و در مدت 10-7 روز فوت کند.

مورد محتمل: وجود علائم مرحله مشکوک به اضافه سابقه تماس با حیوان مشکوک به هاری

 مورد قطعی: وجود علائم مرحله مشکوک به اضافه تشخیص و تأیید آزمایش اختصاصی

تعاریف و طبقه بندی انسان در تماس با هاری

تماس محتمل: شخصی که از طریق بزاق، گزش یا خراش یک حیوان حساس به هاری یا حیوانی از منطقه آلوده به هاری مورد مواجهه قرار گرفته است.

تماس قطعی: شخصی که از طریق بزاق، گزش یا خراش یک حیوان با تشخیص قطعی  هاری یا حیوان متواری شده مورد مواجهه قرار گرفته است.

اقدام های لازم در برخورد با بیمار مشکوک به هاری و موارد تماس

استفاده از وسایل حفاظتی شامل:          
دستکش ، ماسک، گان، عینک و ... جهت کارکنان بیمارستان (پزشک، پرستار، خدمتگزاران و ملاقات کنندگان و سایر کسانی که به نحوی با بیمار در تماس هستند

ملاقات کنندگان و سایر کسانی که به نحوی با بیمار در تماس هستند

واکسیناسیون کامل هاری (5 نوبتی) در موارد زیر:

کارکنانی که در مراقبت و درمان بیمار فعالیت دارند

افراد در تماس مستقیم با بیمار ، مانند افراد خانواده

افراد در تماس غیر مستقیم با بیمار از طریق وسایل آلوده به ترشحات

اقدام های لازم در برخورد با بیمار مشکوک به هاری و موارد تماس

سرم ضد هاری و واکسیناسیون کامل هاری (5 نوبتی) در موارد زیر:

افراد در تماس که دارای زخم باز یا ترک در پوست هستند

افرادی که در طی تماس با بیمار یا جسد دچار صدمه به پوست شده اند

هرگونه تماس با ترشحات آنها (پوستی یا مخاطی و ...)

ضد عفونی یا معدوم کردن وسایل آلوده به ترشحات بیمار

دفن بهداشتی ویژه جسد افراد مبتلا به هاری : در این موارد باید جسد را پس از ضدعفونی در یک کیسه نایلونی ضخیم و نفوذناپذیر قرار داده و به طور عمقی دفن نمود

 

فهرست مطالب و اسلایدها

تعاریف و طبقه بندی

تعاریف و طبقه بندی انسان مبتلا به هاری

اقدام های لازم در برخورد با

بیمار مشکوک به هاری و موارد تماس

راههای پیشگیری از بیماری هاری

پیشگیری از حیوان گزیدگی

پیشگیری از ابتلا به هاری در صورت وقوع حیوان گزیدگی

پیشگیری از ابتلا به هاری در صورت وقوع حیوان گزیدگی

تعداد نوبت های تزریق واکسن ضد هاری

پیشگیری از ابتلا به هاری

نکات مهم و آخرین توصیه های سازمان جهانی بهداشت

موارد افزایش دز اولیه واکسن

توصیه های جدید

اقدامات مورد توجه و پیگیری

اقدامات

حذف هاری

حذف هاری در انسان

اهداف اختصاصی

عدم گزارش موارد انسانی مبتلا به هاری

حذف هاری در انسان