پاورپوینت بررسی و کنترل همه گیری ها

پاورپوینت بررسی و کنترل همه گیری ها

پاورپوینت بررسی و کنترل همه گیری ها

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 70 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

همه گیری (Epidemic):

بروز غـیــر معـــمول یک بیماری،رویـداد،رفتار ویژه،یا دیگر وقایع مرتبــط با سلامت که در آن مواردپیش آمده،آشکارا بیش ازتعداد پیش بینی شده (Expected Occurrence)  باشد.

وقوع بیش از حد انتظار بیماری،واقعه ،یا رفتار ویژه،نسبت به حالت عادی،در همان منطـــقه،در همان جمعیت و در همان فصل از سال.

خوشه (Cluster):

تجمع بیش از حد مورد انتظار بیماری ها یا وقایـع نسبتا ناشـــایع در یک منطقه ی محدود را کلاستر می گویند.

این اصطلاح معمولا برای بیماری های غیر عفونی کمتر از 20 مورد بکار برده می شود.

مثال:سرطان ها – سقط های خود به خودی خودکشی – ناهنجاری های مادرزادی و...

Epidemic

افزایش موارد بیماری سالـک در استان خوزستان در جریان جنگ تحمیلی عراق با ایران که به علت تغذیه ی جوندگان مخزن بیماری از پس مانده های غذایی رزمندگان در بیابان ها و در نتیجه ،افزایش تراکم پشه ی ناقل بیماری (فلبوتوم) پدید آمده بود.

Aberration

بروز 16000 مــورد از بیــمـــاری بروسلوزدر سال 1370 در یکی از استان هــای کشور و بروز همیــــن بیمــاری به تعداد 16087 مورد در سال 1371 که با محاصبات آمـاری اختـلاف بین این دو عــدد معـنی دار نبود.

ویژگی های همه گیری تک منبعی لحظه ای:

از یک محل و منبع شروع می شود.

موارد بیماری بطور ناگهان و همزمان ایجاد می شوند.

تعداد موارد سریعا افزایش و کاهش می یابد.

منحنی همه گیری فقط یک موج دارد.

طول دوره ی همه گیری به اندازه ی یک دوره ی کمون بیماری است.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

ابتلای فردی(Sporadic)

بومی(Endemic)

همه گیری (Epidemic)

جهانگیری(Pandemic)

بومی در بین حیوانات(Enzootic)

همه گیری در بین حیوانات (Epizootic)

همه گیری در بین پرندگان (Epornitic)