پاورپوینت  درس فيزيک پيش دانشگاهی رشته فيزيک

پاورپوینت  درس فيزيک پيش دانشگاهی رشته فيزيک

پاورپوینت  درس فيزيک پيش دانشگاهی رشته فيزيک

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 167 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

مقدمه :

سنگ بناي علم فيزيک کميتهاي فيزيکي هستند که ما براي بيان قوانين فيزيک از آن استفاده مي کنيم. يک کميت را زماني تعريف شده مي دانيم که روشها يا دستورالعملهايي را براي اندازه گيري آن بيان کرده و يکيايي به ان نسبت داده باشيم. نکته مهم در تعريف کميت با يک روش علمي و پذيرفته شدن آن در سطح بين الکللي است.

استاندارد طول

اولين استاندارد بين المللي طول ميله اي از آلياژ پلاتين-ايريديم به نام متر که در اداره بين اللملي اوزان و مقياسها نگهداري مي شود.

فاصله بين دو خط ظريف که بر روي دو بست طلايي نزديک به دو انتهاي ميله حک شده بود يک متر تعريف شد

بابينه در سال 1828 نخستين بار پيشنهاد کرد که از طول موج نور بعناون استاندارد طول استفاده شود و دانشمندان بوسيله يک وسيله نوري دقيق بنام تداخل سنج توانستند از طول موج نور براي مقايسه طولها بکار استفاده کنند.

نکات مهم در حل مسائل

نمايش خلاصه وضعيت مسئله بر روي شکل در هر مرحله فقط يک جسم را در نظر بگيريد و دياگرام جسم آزاد را براي آن جسم رسم کرده، تمامي نيروهاي اعمال شده به جسم را که در حل مسئله   دخيل اند نشان دهيد. در دياگرام مربوطه از مشخص کردن نيروهايي که يک جسم به جسم هاي ديگر وارد مي کند بپرهيزيد. هر نيرو را با يک بردار مشخص کنيد. اگر چندين جسم در سيستم وجود دارد براي هر کدام جداگانه دياگرام جسم آزاد رسم کنيد. فقط نيروهاي اعمال شده به جسم در رابطه قانون دوم نيوتون سهيم هستند.

فهرست مطالب و اسلایدها:

اندازه گيری

بردار

سينماتيک حرکت يک بعدی

سينماتيک دو بعدیو سه بعدی

ديناميک