پاورپوینت آناليز رياضي 2

پاورپوینت آناليز رياضي 2

پاورپوینت آناليز رياضي 2

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:282 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

هدف هاي كلي

در اين درس انتگرالهاي ريمان استيلتيس به عنوان تعميم انتگرال ريمان ارايه ميشود

انتگرالهاي ناسره و توابع با تغيير كراندار از ديگر موضوعات اين درس مي باشد

دنباله ها وسري هاي توابع وبررسي خواص آنها وسپس مطالعه سري هاي فوريه وسري هاي  تواني وتوابع خاص مانند تابع گاما از ديگر موضوعات مورد مطالعه اين درس مي باشد.

 

فهرست مطالب واسلایدها:

فصل اول

انتگرال هاي ريمان‌ ــ استيلتيس

فصل دوم

انتگرال هاي ناسره

 

فصل سوم

 

توابع با تغيير كراندار

فصل چهار

دنباله ها وسريهاي توابع

 

فصل پنجم

 

سري هاي تواني و توابع خواص

فصل ششم

سريهاي فوريه

فصل هفتم

تابع گاما

هدف هاي رفتاري