پاورپوینت آمار ریاضی 2

پاورپوینت آمار ریاضی 2

پاورپوینت آمار ریاضی 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:326 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

 فرض كنيد به دليلي نمي توان فاصله را با دقت مشاهده كرد و يك خطاي اندازه گيري وجود دارد كه ماهيت آن تصادفي است . بنابراين   را نمي توان مشاهده كرد ، اما فرض كنيد مي توانيم   را مشاهده كنيم كه در آن     
 و   خطاي تصادفي است كه ميانگين آن صفر است ، به جاي    مقدار قرار مي دهيم .

 

فهرست مطالب واسلایدها:

برآورد بازه ای پارامتر

1 ـ بازه های اطمینان
      2 ـ نمونه گیری از توزیع نرمال
      3 ـ روش های یافتن بازه های اطمینان
      4 ـ بازه های اطمینان بزرگ نمونه ای

آزمون فرض ها

آزمون های دنباله ای فرض ها  
       2 ـ فرض های ساده در فرض مقابل ساده
       3 ـ فرض های مرکب
       4 ـ آزمون های فرض ها
       5 ـ آزمون های کی دو 

مدل های خطي

مقدمه
       2 ـ مثال های مدل خطی
       3 ـ تعریف مدل خطی
       4 ـ برآورد نقطه ای ـ حالت A
       5 ـ برآورد نقطه ای ـ حالت  B