پاورپوینت سرعت نور

پاورپوینت سرعت نور

پاورپوینت سرعت نور

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش  15اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

اين محاسبات درستي ثابت C را كه با اندازه گيري نتيجه داده است ثابت مي كند

 و همچنين حقيقت قرآن مقدس را به عنوان وحي نشان مي دهد

و شايسته است با تجزيه و تحليل هوشمندانه مطالعه شود كتابي كه نويسنده ي آن

 آفريننده ي جهانيان استآلبرت اينيشتين اذعان كرد كه اين نوع از سرعت با روش ضرب با  كسينوس آن زاويه مي تواند محاسبه گردد.                                                  بنابراين:     v  =  Ve × Cos 

(كه در اينجا α زاويه ي تشكيل شده توسط

 دوران زمين در مدت يك ماه نجومي است)   o 26.92848   =

فهرست مطالب و اسلایدها:

سرعت نور

قرآن كتاب مقدس اسلام

يك يادآوري در مورد سرعت ماه (v)

حال نتيجه ي به دست آمده از C(همان سرعت الأمر) را با

 سرعت نوري كه تا كنون شناخته شده مقايسه كنيد.

قرآن:  آيات 1تا 5 سوره مباركه سجده

آخرين نتيجه :  (از بيانات پروفسور النبي)