پاورپوینت پنجمین نشست هم اندیشی حق بر شهر حق حرکت پیاده و مسئله پل عابر

پاورپوینت پنجمین نشست هم اندیشی حق بر شهر حق حرکت پیاده و مسئله پل عابر

پاورپوینت پنجمین نشست هم اندیشی حق بر شهر حق حرکت پیاده و مسئله پل عابر

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 29 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

ضرورت و اهميت پرداختن به موضوع مناسب سازي محيط

 براي افراد كم توان و معلول

از ديدگاه قرآن تمامي افراد جامعه صرفنظر از پايگاه اقتصادي، اجتماعي، ويژگي هاي روحي، جسمي و توانائيهاي فردي خويش در نزد خداوند متعال داراي شأن و منزلت اجتماعي بوده و بايد از عزت و احترام برخوردار گردند.

از ديدگاه حقوق شهروندي حمايت از حقوق انساني وظيفة دولتها در همه جوامع و براي همه شهروندان است. افراد داراي ناتواني و معلوليت بايد حقوق مشابهي براي زندگي همچون ديگر شهروندان داشته باشند و نبايد هيچ استثنائي وجود داشته باشد.

ضرورت و اهميت پرداختن به موضوع

كارشناسان معتقدند از آنجايي كه معلوليت سبب محروميت دسترسي افراد از بسياري از امكانات و حقوق خود و جامعه مي شود، فقر كه يكي از پيامدهاي عمده ناتواني جسمي است را به همراه دارد بطوري كه معلوليت و فقر را دو روي يك سكه مي دانند.

ضرورت و اهميت پرداختن به موضوع از ديدگاه قانوني

کنوانسیون بين المللي حقوق معلولان

ماده 9- دسترسي

بمنظور توانمندسازي افراد داراي معلوليت جهت زندگي مستقل و مشاركت كامل در تمامي جنبه هاي زندگي ، دولتهاي عضو  تدابير مناسبي را جهت تضمين دسترسي افراد داراي معلوليت بر مبناي  دسترسی برابر با سايرين به محيط فيزيكي ، ترابري، اطلاعات و ارتباطات و ساير تسهيلات و خدمات ارائـه شده به عمـوم در مناطق شهـري و روستـايي اتخاذ مي نمايند. تدابير مذكور مشتمل بر تشخيص و حذف موانع دسترسي معلولان مي باشد.

سیاستهای کلی نظام جمهوري اسلامي ايران ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب

بند ۱1 بخش شهرسازی و بند ۹ بخش ایثارگران

رعایت نیاز و آسایش جانبازان و معلولان در طراحی فضای شهری و اماکن عمومی.

مناسب‌سازی بناها و مراکز خدمات عمومی، معابر شهری، مراکز اداری، تفریحی و ورزشی و وسائط نقلیه عمومی با وضعیت جسمی جانبازان و ناتوانان جسمی و حرکتی، منطبق بر معیارهای مطلوب.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

مؤلفه هاي مطلوبیت خیابان شهری از دیدگاه افراد کم توان و معلول

دسترسي

مؤلفه هاي مطلوبیت خیابان شهری از دیدگاه

افراد کم توان و معلول

سهولت حركت پياده

هیچ کس را از قلم نیندازیم

مؤلفه هاي مطلوبیت خیابان شهری از دیدگاه

افراد کم توان و معلول

ایمنی

پل هاي عابر پياده

کدومش سخت تره؟