پاورپوینت سمینار ISO IEC 17025:2005

پاورپوینت سمینار ISO IEC 17025:2005

پاورپوینت سمینار ISO IEC 17025:2005

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 216 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

معنی استاندارد:يكسان سازي و برابر سازي.

محصول استاندارد:محصول توليد شده داراي مشخصات فني استاندارد شده مي باشد

هر گاه محصول استاندارد توسط كارخانجات مختلفي كه بر اساس الزامات تعيين شده در استاندارد توليد شده باشد ، كليه محصولات توليد شده داراي مشخصات و ويژگيهاي يكسان و يكنواختي خواهند بود

مثال:  لاستيك اتوموبيل ، انواع پيچ و مهره ، قطعات الكترونيكي و هزاران نوع محصولات استاندارد ديگر .

 اگر انحرافي در قرارداد با مشتری  پيش آمده است ( زمان / هزينه / روش ) قبل از پيگيري مشتري،  بايد به وي اطلاع رساني كنيد .

امكان سنجي و توان سنجي آزمايشگاه جهت انجام درخواست ها ، قراردادها و مناقصات بايد بطور دوره ايي انجام شود ( در روش هم بيايد ) تا اگر دستگاهي خراب شد درخواست آنرا قبول نكنيم .

هزينه هاي آزمون بايد مصوب ، در دسترس بوده و موقع پذيرش درخواست به مشتري اطلاع رساني (كتبي) شود . در مورد زمان و روش آزمون هم قبل از شروع تست با مشتري توافق كنيد ( اين را در روش هم بياوريد ) .

موقع پذيرش يك سفارش بايد تجهيزات – نيروي انساني و شرايط محيطي آزمايشگاه ، آماده باشد .

4.5 پيمانكار فرعي(Subcontracting)

براي موارد پيش بيني نشده يا موارد جاري (موقعيتهاي پيش بيني نشده ، حجم زياد كار ، نياز به تجربه فني بيشتر) بايد پيمانكار فرعي صلاحيت دار انتخاب شود

آزمايشگاه بايد انتخاب پيمانكار فرعي را به مشتري اعلام نمايد

آزمايشگاه در برابر مشتري مسئول تستهاي پيمانكار فرعي است

نام کليه پيمانکاران فرعي و نيز سوابق ارزيابي بايد ثبت و بايگاني شود

آزمايشگاه بايد قادر به اثبات صلاحيت پيمانكاران فرعي، مطابق با الزامات اين استاندارد باشد

توضيح : صرف آكروديته بودن يك آزمايشگاه ، صلاحيت آزمونهاي پيمانكاران فرعي وی را تضمين نمي‌كند.

عدم قطعيت اندازه گيري

عدم قطعيت چيست

عدم قطعيت يك عامل همراه با نتيجه اندازه گيري است كه محدوده مقاديري را معين ميكند كه نتيجه اندازه گيري ميتواند داشته باشد                       و مقدار آن نشاندهنده سطح اطميناني است كه مقدار واقعي مورد اندازه گيري شده در محدوده تعيين شده قرار ميگيرد

عدم قطعيت چرا مهم است

عدم قطعيت نمود كمي كيفيت نتيجه اندازه گيري است. يعني “ تا چه حد نتيجه اندازه گيري نشاندهنده مقدار واقعي  Actual Value مورد اندازه گيري شده است

عدم قطعيت بصورت ± يك مقدار يعني فاصله اي در اطراف نتيجه اندازه گيري بيان ميگردد

عدم قطعيت يك جزء غير قابل اجتناب در اندازه گيري است و زماني بسيار مهم ميشود كه نتايج اندازه گيري نزديك حدود مشخصه باشد

 

فهرست مطالب و اسلایدها

استاندارد-انواع-سازمان بين‌المللي استاندارد ISO –A.B &C.B  -تاریخچه و مقدمه

بخش اول: هدف و دامنه کاربرد

بخش دوم: مراجع الزامي

بخش سوم: اصطلاحات و تعاريف

بخش چهارم: الزامات مديريتي سيستم كيفيت بر اساس استانداردISO 17025

سازماندهي

سيستم كيفيت

 كنترل مدارك

 بازنگري درخواستها، پيشنهادها و قرارداد

واگذاري آزمون و/يا كاليبراسيون به پيمانكار فرعي

خريد خدمات و ملزومات

ارائه خدمات به مشتري

شكايات

كنترل كار نامنطبق آزمون و/يا كاليبراسيون

بهبود

 اقدام اصلاحي

 اقدام پيشگيرانه

 كنترل سوابق

 مميزيهاي داخلي

 بازنگريهاي مديريت

بخش پنجم: الزامات فني سيستم كيفيت بر اساس استانداردISO 17025

كليات

 كاركنان

 جايگاه و شرايط محيطي

 روشهاي آزمون و/يا كاليبراسيون و صحه‌گذاري روشها

 تجهيزات

 قابليت رديابي اندازه‌گيري

 نمونه برداري

 جابجائي اقلام مورد آزمون و/يا كاليبراسيون

 تضمين كيفيت نتايج آزمون و/يا كاليبراسيون

 گزارش دهي نتايج