پاورپوینت لباسهاي حفاظت فردي

پاورپوینت لباسهاي حفاظت فردي

پاورپوینت لباسهاي حفاظت فردي

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 75 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

پوست يكي از ارگانهاي بسيار مهم بدن است .

مواد شيميايي از راه پوست نيز وارد بدن مي شوند. در برخي موارد، جذب پوستي سهم بزرگي از كل مواجهه تماسي با تركيبات شيميايي آلي فرار را تشكيل مي دهد.

پوست سالم نخستين سد حفاظتي در مقابل عوامل زيان بار محيطي مي باشد.

پوست به عنوان ارگان هدف توسعه بيماريهايي نظير درماتيت نيز مي باشد.

بيماريهاي پوستي تقريبا 13% از بيماريهاي شغلي را تشكيل مي دهند.

سلسله مراتب كنترلي

كنترلهاي مهندسي

اجرايي يا اداري

روشهاي انجام ايمن كار

لباسهاي حفاظت فردي

(كاستن از ريسك مواجهه تماسي و ايجاد حداقل يك خط دفاعي)

لباس كار 

1-   لباس كار بايستي با توجه به خطراتي كه در حين كار براي فرد مربوطه پيش می آید انتخاب شده و به ترتيبي باشد كه از بروز خطرات تا حد ممكن جلوگيري نمايد .

2-   لباس كار بايد مناسب با بدن فرد استفاده كننده بوده و هيچ قسمت آن آزاد نباشد . كمر آن هميشه بسته و جيبهاي آن كوچك بوده و حتي الامكان تعداد جيبها كم باشد .

3-   كاركناني كه با ماشين كار مي كنند و يا در جوار ماشين آلات مشغول كار هستند بايد لباس كاري در برداشته باشند كه هيچ قسمت آن باز و يا پاره نباشد، بستن كراوات، آويزان نمودن زنجير ساعت و كليد و نظائر آنها روي لباس كار اكيداً ممنوع است .

5-   كاركناني كه در محيط آلوده به گرد و غبار قابل اشتعال و انفجار و يا مسموم كننده ، بكار اشتغال دارند نبايد لباس هاي جيب دار و يا لبه دار در بر داشته باشند چون ممكن است گرد و غبار مزبور در چين و لبه لباس باقي بماند .

6-   لباس و كلاه حفاظتي مخصوص كاركناني كه با مواد خورنده و يا مضر كارمي كنند بايد آب و گاز در آن نفوذ ننموده و جنس آن مناسب با نوع ماده و يا موادي كه با آنها كار مي كنند باشد .

7-   برق كاران نبايد در موقع كار حلقه – انگشتر – دكمه يا نشان فلزي و امثال آن در بر داشته باشند .

8-    لباس آغشته به روغن و يا گريس بايد فوراً از تن خارج شود چون ممكن است ايجاد ناراحتي پوستي نمايد .

9-   لباس نسوز مخصوص حفاظت در مقابل حريق و يا انفجاري كه ممكن است ناگهان در حين انجام كار پديد آيد بايد لباس كاملي كه با دستكش و كفش از يك تكه و سرهم است ، ساخته شده باشد .

10-   وسايل حفاظتي كاركناني كه با مواد راديواكتيو كار مي كنند بايد طبق

        نمونه هاي مخصوصي كه به تصويب واحد HSE رسيده است باشد .

 

فهرست مطالب و اسلایدها

مقدمه

دلايل عمده آسسيب هاي بدن

Radiation

لباس كار 

پيش بند

كاربرد لباسهاي حفاظتي

مكانهايي كه احتمال مواجهه با يك عامل خطرناك وجود دارد.

توليد و يا كار با مواد و فرايندهاي خطرناك

types of protection:

نوع مواد سازنده

طرح شماتيك يك لايه از لباس حفاظتي

فاكتورهاي مهم در ارزيابي لباسهاي حفاظت شيميايي

 نفوذ يا انتشار               Permeation

عبور از طريق منافذ لباس  Penetration

 مقاومت دربرابرتجزيه     Degradation

غلظت

حالت فيزيكي ماده

نوع محافظت:

ملاحظات در هنگام استفاده:

لباسهاي اطفاء حريق

سوئيت دسترسي يا لباس دستيابي

 proximity garment approach

سوئيت دسترسي يا لباس دستيابي

جليقه و لباس و پتوي ضد انفجار

لباس ضد تشعشع

طبقه بندي لباسهاي حفاظت شيميايي

طراحي

عملكرد يا كارايي

سوئيت هاي ضد بخار

عملكرد يا كارايي

نحوه پوشيدن لباسهاي حفاظتي

رفع آلودگي