پاورپوینت مجموعه سازي

پاورپوینت مجموعه سازي

پاورپوینت مجموعه سازي

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 164 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

روش هاي نياز سنجي

شناخت خصوصيات ويژه جامعه کتابخانه

 درخواست استفاده کنندگان

 تکميل برگه درخواست کتاب

 رزرو منابع اطلاعاتي در موضوعي خاص يا کتابي خاص

 درخواست امانت بين کتابخانه اي

 استفاده از پرسشنامه و انجام پژوهش هاي کاربردي

 برآورد ميزان امانت منابع اطلاعاتي در موضوعات و عناوين خاص

سانسور

سانسور عبارت است از بررسي و حذف بخش هايي از کتاب، فيلم، نامه و ....

 سانسور معمولا با انگيزه هاي مختلف سياسي، نظامي، مذهبي، اخلاقي، اجتماعي، فرهنگي و توسط بخشهايي از سازمان هاي دولتي صورت مي پذيرد.

ارزيابي منابع اطلاعاتي

ارزيابي منابع اطلاعاتي در واقع پاسخ به اين سؤال است که آيا يک کتاب خاص، يک عنوان مجله يا هر منبع اطلاعاتي ديگر           با عنوان و مشخصات خاص، ارزش تهيه و خريد را دارد يا نه؟

 معيار ارزش يک منبع بر مبناي:

 محتوا

 مرتبط بودن

 سودمندي

 هزينه

مسائل اساسي موجود در انتخاب مجلات

تعداد زياد عناوين مجلات

 هزينه بالاي اشتراک مجلات  و افزايش سالانه آن

سالانه بودن اشتراک و خريد اکثر مجلات

 امکان پذير نبودن يا هزينه بالاي خريند شماره هاي گذشته اغلب مجلات

 افزايش شکل الکترونيکي مجلات

 اتخاذ سياست دسترسي به جاي نگهداري

 

فهرست مطالب و اسلایدها

بخش اول

تعاريف و کليات مجموعه سازي

فصل 1

مجموعه سازي:

اهميت ، اهداف و گرايش هاي جديد

فصل 2

انواع منابع اطلاعاتي و مجموعه سازي

فصل 3

توليد، توزيع و قيمت گذاري منابع اطلاعاتي

فصل 4

انواع کتابخانه ها و مجموعه سازي

بخش دوم

انتخاب منابع اطلاعاتي

فصل 1

اصول، سياست ها و کميته انتخاب

فصل 2

ابزارهاي انتخاب منابع اطلاعاتي

فصل 3

نياز سنجي

فصل 4

معيارهاي ارزيابي منابع اطلاعاتي

فصل 5

انتخاب مجلات

فصل 6

انتخاب پايگاه هاي اطلاعاتي

فصل 7

ارزشيابي مجموعه و وجين

فصل 8

مراحل و روش هاي انتخاب

فصل 9

اينترنت و انتخاب منابع اطلاعاتي