پاورپوینت کنترل کیفیت

پاورپوینت کنترل کیفیت

پاورپوینت کنترل کیفیت

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 148 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

استفاده از تکنیکها و فعالیتهایی که به منظور دستیابی، حفظ و ارتقائ کیفیت محصول یا خدمت به کار می روند.

تعیین مشخصه های مورد نیاز

طراحی محصول یا خدمت برای دستیابی به مشخصه ها

تولید یا نصب برای دستیابی دقیق به مشخصه ها

بازرسی برای تعیین میزان تطبیق شرایط با مشخصه ها

بررسی عملکرد به منظور تهیه اطلاعات برای بازبینی مشخصه ها در صورت نیاز

مرور تاریخی

تولد کنترل کیفیت همزمان با صنعت

قرون وسطی: آموزشهای لازم به کارگران جهت تولید با کیفیت

انقلاب صنعتی و تخصصی شدن کار: کاهش نقش مهارت در ساخت محصول و بازرسی محصولات پس از تولید نهایی

1924(آغاز کار کنترل کیفیت آماری): شیوهارت از آزمایشگاه تلفن بل برای کنترل متغیرهای محصول نمودار آماری تهیه کرد.

در همان دهه: دوج و رومینگ هر دو از آزمایشگاههای تلفن بل روشی را به جای بازرسی 100% محصولات ارائه دادند.

1946: تشکیل انجمن آمریکایی کنترل کیفیت

1950: عزیمت ادواردز دمینگ به ژاپن و برگذاری جلسات سخنرانی

1950: عزیمت جوزف جوران به ژاپن

تدوین استانداردهای کیفیت توسط ژاپنی ها

1960: اولین دوایر کنترل کیفی به منظور بهبود کیفیت تشکیل شد، روشهای آماری ساده آموزش داده شد و توسط کارگران ژاپنی به کار رفت.

اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980: سفر مدیران امریکایی به ژاپن جهت فراگیری معجزات ژاپنیها

1980: پیگیری کنترل کیفی در صنعت خودرو امریکا

 

فهرست مطالب و اسلایدها

کنترل کیفیت آماری (SQC)

Statistical Quality Control

تضمین

مرور تاریخی

مسوولیت پذیری برای کیفیت

بازاریابی

مهندسی محصول

خرید

مهندسی تولید

ساخت

بازرسی و آزمون

بسته بندی و حمل

خدمات محصول

تضمین کیفیت یا کنترل کیفیت

متصدی اصلی اجرایی

Chief Executive Officer (CEO)

مباني آمار

گرداوري داده ها

گرد كردن داده ها

تعداد ارقام معني دار

تكنيك نموداري

توزيع فراواني

فراوانی نسبی، فراوانی تجمعی، فراوانی تجمعی نسبی

تعیین برد

تعیین بازه خانه ای

تعیین نقاط میانی خانه ها

انواع دیگر نمودارهای توزیع فراوانی

متوسط موزون

تکنیک گروه بندی شده

تصميمگيري مؤثر و صحيح بر پايه تحليل منطقي اطلاعات و دادهها.

محصول (Product):

فرآيند (Process):

كيفيت (Quality):

مديريت (Management):

مديريت كيفيت (Quality Management):

مشتري (Customer) :

تأمينكننده (Supplier) :

منافع مديريت فرآيند

الزامات عمومي يك سيستم مديريت كيفيت فرآيندگرا

2- تعيين توالي و تأثيرات متقابل اين فرآيندها

5- پايش، اندازه‌گيري و تحليل فرآيندها

فرآيند بهبود مداوم

مدیریت کیفیت جامع چیست؟

چگونه می توان TQM را اجرا کرد؟ ( بررسی مراحل)

برنامه اجرایی کنترل کیفیت فراگیر(TQC)

عارضه يابي در

هفت ابزار کنترل کیفیت

رسم نمودار علت و معلول

مراحل رسم يك نمودار علت و معلول

انتخاب روش تجزيه و تحليل

براي رسم نمودار

 ايجاد طوفان فكري (BRAIN STORMING)

كاربرد نمودار علت و معلول

ارتباط نمودار «پارتو» و

 «علت و معلول»