پاورپوینت تبديل توصيف UML معماري نرم‌افزار به مدل كارايي شبكه‌هاي صف (QN) و توليد بازخورد از نتايج ارزيابي كارايي

پاورپوینت تبديل توصيف UML معماري نرم‌افزار به مدل كارايي شبكه‌هاي صف (QN) و توليد بازخورد از نتايج ارزيابي كارايي

پاورپوینت تبديل توصيف UML معماري نرم‌افزار به مدل كارايي شبكه‌هاي صف (QN) و توليد بازخورد از نتايج ارزيابي كارايي

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 61 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

انگيزه‌هاي تحليل كارايي نرم افزار

هزينه هاي هنگفت مالي، انساني و زماني توليد و توسعه يك سيستم نرم افزاري بزرگ

كيفيت  نرم‌افزار تا حدود زيادي توسط مشخصه‌هاي كارايي مثل زمان پاسخ، توان عملياتي، و بهره‌وري منابع تعيين مي‌شود

شناسايي زود هنگام مشكلات كارايي در سطح معماري نرم‌افزار

افزايش هزينه تغيير طراحي با جلو رفتن در فرايند توليد

تأييد اعتبار انتخابهاي طراحي  يا  مقايسه طراحي هاي مختلف از ديدگاه كارايي

دو پرسش در اينجا مطرح است:

چگونه كارايي را در فرايند توليد نرم‌افزار ارزيابي كنيم؟

كي كارايي بايد ارزيابي شود؟

كارايي چگونه ارزيابي مي‌شود؟

رويكرد مبتني بر اندازه‌گيري(Measurement-based) 

اندازه‌گيريهاي مستقيمي روي سيستم درحال اجرا يا يك نمونه انجام مي‌گيرد؛ اين اندازه‌گيريها، براي شناسايي گلوگاه‌ها بكار مي‌روند.

رويكرد مبتني بر مدل  (Model-Based)

يك مدل كارايي از سيستم نرم‌افزاري ساخته مي‌شود؛ از اين مدل براي تقليد رفتار سيستم و پيش‌بيني كارايي آن استفاده مي‌گردد. 

پيش زمينه

مهندسي كارايي نرم افزار(SPE)[Smith90]:

تركيب و تجميع ارزيابي كارايي از مراحل نخست تا كل چرخه حيات فرايند توليد نرم افزار

در عمل SPE كمتر به كار گرفته مي شود:

فاصله شناختي بين قلمرو توليد نرم افزار و قلمرو ارزيابي كارايي

فشار ”عرضه سريع به بازار“ وقتي براي SPE باقي نمي گذارد

رويكردهاي ارزيابي كارايي زيادي پيشنهاد شده اند:

تحليلي

شبيه سازي

از مدلهاي نرم افزاري مختلف  استفاده مي كنند:

، جبر فرايندها(PA)، پتري نت ها(PN)، چارتهاي توالي پيام(MSC)، UMLو .....

مدلهاي كارايي مختلف مد نظر قرار گرفته اند:

شبكه هاي صف و گسترشهايي از آنها مثل  LQN و EQN،  SPN،  SPA و ....

 

فهرست مطالب و اسلایدها

انگيزه‌ها و اصول عمومي

پيش زمينه

ضرورت و اهداف

تشريح متدولوژي ارزيابي کارايي

مثال كاربردي: سيستم خود پرداز بانكي(ATM)

جمع بندي و نتيجه گيري