پاورپوینت رازداری و فاش گویی در علم

پاورپوینت رازداری و فاش گویی در علم

پاورپوینت رازداری و فاش گویی در علم

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 22 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

فلسفه علم

هیچ وقت نمی توان به جایی رسید که بعد از آن احتمال پیدایش داده های جدید، اطلاعات و اکتشاف های دیگری در باره یک موضوع خاص وجود نداشته باشد.

هر کنشگر علم، هر پژوهشگر و پرسشگر حق دارد به فرآیند بی پایان اکتشاف ادامه دهد، برنامه پژوهشی متفاوتی تدارک ببیند، اطلاعات جدید به دست آورد، فرضیه هایی نو بپردازد، به آزمون های تازه دست بزند و استنتاج هایی مغایراستنتاج های موجود بکند.

سابقه تاریخی

در سال 1449 میلادی هنری ششم پادشاه انگلستان نخستین Patent  را در خصوص ساخت شیشه های نقش دار صادر کرد.

در سال 1641 میلادی دولت محلی مستعمره ماساچوست (آمریکا) نخستین Patent  را در خصوص استحصال نمک صادر کرد.

قانون اساسی آمریکا 1787: به منظور ارتقاء و پیشرفت علم وهنر، کنگره می تواند استفاده انحصاری نویسندگان و مخترعان را به مدت محدود از حاصل اثر یا اختراع خود تضمین نماید.

رازداری و فاش گویی

از ابتدای ظهورعلم رازداری و فاش گویی در تقابل و تلازم با یکدیگر بوده اند.

عرصه اصلی این مقابله و ملازمه پژوهش های علمی است.

فاش گویی بیشتر در پژوهش های دانشگاهی و رازداری اغلب در تحقیقات صنعتی دیده می شود.

پژوهشگران در همکاری با بخش صنعت، اغلب یک موافقتنامه در خصوص عدم افشاء یافته های  پژوهشی امضا می کنند.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

فلسفه علم

چرا راز داری

Patent

رازداری و فاش گویی

Journals

رازداری و فاش گویی

 مزایای فاش گویی – از دیدگاه معرفت شناسی

مزایای فاش گویی – از دیدگاه جامعه شناسی

نیاز به رازداری- از دیدگاه جامعه شناسی

امنیت ملی و بین المللی

موضوع سقط جنین

تقابل رازداری و فاش گویی در پژوهش های پزشکی- داوری مقالات

   محرمانه بودن نام داوران:

  آشکار بودن نام داوران:

رازداری و فاش گویی – تحقیقات بیومدیکال

رازداری و فاش گویی – امنیت ملی و بین المللی