پاورپوینت سمينار آموزشي آتش نشاني و اطفاء حريق

پاورپوینت سمينار آموزشي آتش نشاني و اطفاء حريق

پاورپوینت سمينار آموزشي آتش نشاني و اطفاء حريق

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 137 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

ماهیت حریق
وقوع هر آتش نیاز به زمینه های فیزیکی و شیمیایی محل وقوع دارد.اصولا“ عوامل موثر در آتش سوزی متعدد میباشد. ولی برای ایجاد آتش وجود ۴ عامل زیر که به هرم آتش معروف است ضروری است و در صورت حذف تنها یکی از آنها ادامه حریق ممکن نیست:
اکسیژن
حداقل تراکم اکسیژن لازم در هوا برای آتش گیری %۱۶ می باشد. بیشتر حریق ها در %۱۵ اکسیژن هم تا حدودی برقرار می باشند. برخی از مواد مانند اکسید های آلی و اسید نیتریک نیز حین حریق بخشی از اکسیژن مورد نیاز خود را تامین می کنند. برای کنترل این حریق ها اقدامات ویژه لازم است.

مواد سوختنی
تمام موادی که به نحوی قابلیت تجزیه و اکسیداسیون را دارند به عنوان ماده سوختنی قلمداد می شوند.این مواد می توانند جامد ، مایع ، گاز با منشا طبیعی یا مصنوعی باشند. سرعت سوختن یا گسترش شعله در مواد مختلف متفاوت است.

حرارت
برای شروع هر آتش سوزی لزوما“ نیاز به درجه حرارت کافی میباشد. اگر حرارت کاهش یابد،دامنه حریق محدود و بالاخره خاموش میگردد. حرارت لازم در مطالعه آتش گیری مواد با دو اصطلاح تعریف می گردد:
 ●نقطه شعله زنی (Flash point)
●درجه آتش گیریIgnition temperature) )
اصطلاحات معروف در علم حريق :

نقطه شعله زني (Flash Point)  :

درجه حرارتي است كه در آن يك ماده سوختي مايع، يا در حال تبديل به مايع ،به اندازه كافي بخار مي گردد و به محض نزديك شدن شعله يا جرقه به آن باعث شعله ور شدن و شروع حريق مي گردد.

 در مورد گازها و بخارات علاوه بر تعريف نقطه شعله زني ، حداقل و حداكثر تراكم قابل انفجار نيز در مورد آنها تعريف شده است .در صورتيكه تراكم بخار يا گاز به آن حد برسد ، با تماس شعله يا در حرارت شعله زني ، گاز يا بخار سريعاً آتش مي گيرد و در محفظه هاي بسته سبب انفجار مي گردد.

فهرست مطالب و اسلایدها

ماهیت حریق

اکسیژن

مواد سوختنی

حرارت

اصطلاحات معروف در علم حريق

درجه آتش گيري(Ignition

تفاوت انفجار و احتراق :

عوامل موثر بر گسترش و شدت حريق :

1- افزايش دسترسي حريق به اكسيژن

2- ذرات :

3- شعله :

4- گرما (انرژي):

فاز برگشت شعله :

تقسيم بندي مكانها از نظر خطر حريق :

درجات خطر مواد (لوزي خطر):

پايداري مواد از نظر واكنشهاي شيميايي:

مخاطرات بهداشتي :

روشهای عمومی اطفاء حریق

معايب آب

آب حاوي خيس كننده

كف شيميايي

پودر ترwet powder

گاز CO2

تجهيزات خاموشكننده Extinguishers

خاموشكنندههاي دستي

طول پرتاب

زمان تخليه

مشخصات فني

علائم و برچسب ها

كپسول محتوي آب و هوا (آب تحت فشار ) :

كپسول محتوي پودر و هوا(پودر خشك شيميايي تحت فشار) :

خاموشكنندهحاوي مواد هالوژنه

اطلاعات و دستورالعمل بر روي بدنه خاموش كننده :

- اجزاء اصلي سيستم خودكار اعلام حريق :

جاي نصب وسايل اعلام حريق :

Sprinkler   system  :

- پيشگيريهاي اساسي :